Bogdan Zojda

Alternate name(s): 
Bogden
Ethnicity/Nationality: 
Polish
Sources: 
Momryk; Polek